Permaculture Design – Tools & Processes

There is no Permaculture without Design!

Cathrine Dolleris has taught Permaculture Design Courses since 2011 and is a Diploma tutor since 2014

She will guide us through an Introduction to design Toolbox, Ethics & Principles

Are you curious about Permaculture Design? In this session you will learn about different design processes used in permaculture and you will get an insight into The Design Web, GoSADIMET and OBRADIM. The session will be a combination of facilitation and group work. 

Workshop will be in English.

Get your tickets here!

#permakultur #permaculture #festival

Erfarenheter från nötodling

Anders kommer hålla en workshop där han delar med sig av erfarenheter av nötodling i mångfaldsorienterade system. Med hjälp av ekosystemtjänster kan vi möta de planetära gränserna och samtidigt nå en produktion av säljbara produkter. Vi får ta del av tankar om vägval och strategier för etablering, underhåll, samodling, finansiering, skörd, och för livet som permakulturnötodlare.

Tickets / biljetter here!

Anders will hold a workshop where he will share his experience in nut crops, grown in systems aiming for biodiversity. With the help of ecosystem services we can meet planetary boundaries head-on, and at the same time produce a viable yield of nuts. Anders will share his thoughts on pathways, strategies for implementing, maintenance, polycultures, finance, harvest, and life as a Permaculture nut grower.#permakultur#permaculture#festival

Herbal remedies & a walk among wild plants

Join Stina and Sofia for a walk at the fringe of the festival area, and learn more about which plants are tasty to eat, and which plants can supplement your home apothecary. During the walk we will look into when to pick what, what different plants contain, how you prepare them, and which ones to avoid eating. We will also look at how the plants aid the body’s self healing. We end the workshop with a conversation on how we can make our own tinctures, ointments and oils.

Get your tickets here

Örtmedicin och vandring bland vilda växter

Häng med Stina och Sofia på en vandring i utkanten av festivalområdet och lär dig mer om vilka vilda växter som är goda att äta och vilka som kan vara ett tillskott i ditt hemmaapotek. Under vandringen tittar vi närmare på när du plockar dem, vad de innehåller, hur du tillreder dem, vilka växter man ska undvika att äta och även de växter som främjar kroppens självläkning. Sedan samlas vi för att prata mer om hur vi kan göra tinkturer, salvor, oljor etc.

Biljetter finns här

BiBoet, en bikupa byggd av trä, halm, lera och lite kobajs

Under Permakulturfestivalen bygger vi gemensamt BiBoet, en bikupa byggd av trä, halm, lera (och lite kobajs).

Kupan är till för binas behov och för pollinering och den lämpar sig bl.a. för skogsträdgården, permakulturister och all möjlig odling där vi behöver pollinering av våra växter.

Bivänlig i Skåne, och flera föreningar som är knutna till Holma på olika sätt, kommer att vara närvarande under bygget, och samtidigt presentera sina verksamheter! Biljetterna hittar ni här

Have a look at the festival program!

The festival program is developing! Now we have a lot of workshops, lectures, music, child activities and farm visits scheduled. More points will be added in the coming days. Download pdf to see the preliminary program.

Festivalprogrammet tar form. Nu har vi en massa workshops, föreläsningar, musik, barnaktiviteter och studiebesök inplanerade. Fler punkter tillkommer fram till festivalen. Ladda ner pdfen för att se det preliminära programmet.

Festival program (more points will be added)

The Forest Garden – a place for connection & grounding

Esbjörn Wandt has been closely tied to Holma for decades, through different courses and when designing and planting the Holma Forest Garden. He is one of the prime motivators around Permaculture and Forest Gardening in the Nordic Region, and one of the reasons that Holma folkhögskola was made possible. During the Festival, he will talk about Human Ecology, and use Holma Forest Garden as place for human connection and groundning. Don’t miss it!

Get your tickets here!

Esbjörn Wandt har varit knuten till Holma i decennier. Genom olika kurser, men också genom att designa och anlägga Holma skogsträdgård. Han är en av de stora drivkrafterna runt permakultur och skogsträdgårdar i Norden, och han har en stor del i att Holma folkhögskola bildades. På festivalen kommer Esbjörn på samtala om Humanekologi, och han gör det naturligtvis i skogsträdgården – en plats för mänsklig koppling och förankring. Missa inte detta! Sprid ordet!


Keeping ducks and chickens / Att hålla höns och ankor

This is Iréne! Among many other things she is a board member and Chairwoman of Holma folkhögskola, and also one of the initiators of Café Systrarna på Solhjulet (solhjulet.nu). At the Festival, she is going to guide us through her experience of keeping chickens and ducks. Join in, and tap in to her deep well of experience, and calmness! https://nordicpermaculturefestival.org/butik

Det här är Iréne! En klippa som ordförande för Holma folkhögskola, sen flera år. Men också en av initiativtagarna bakom Café Systrarna på Solhjulet (solhjulet.nu). Under festivalen kommer hon att dela med sig av sina erfarenheter av att hålla höns och ankor. Med en festivalbiljett får du del av den kunskapen, och den lugna och behagliga atomsfären som omger henne. Kolla in länken https://nordicpermaculturefestival.org/butik

How to make Acorns into a staple / Ekollon som stapelvara!

The festival program is growing!

Meet Chris Wegweiser, a Permaculture teacher at Holma. He has experience in making many good things with Acorns. At the Festival, he’ll be showing us how we can make Acorns into staple food, on a small household level. Join us and get your tickets here!

Festivalprogrammet växer. På permakulturfestivalen kommer Chris Wegweiser, som är permakulturlärare på Holma, att visa oss hur vi kan använda ekollon som en stapelvara i våra hushåll. Häng med, och kolla in biljetterna här!

Nordic Permaculture Festival 2021

A new website, tweaked ideas, and summer ahead!

WE WILL host a festival this year, August 5-8th, but we don’t yet know in which shape or form. Planning is moving along. Now we have to sort out a lot of stuff!

Hang around. More info to follow!