The Nordic Permaculture Festival 2020 is postponed / är uppskjuten.

(Swedish text below)

Because of the current situation around Covid-19, we can not host the Festival at Holma in Sweden, in 2020. But…

We have already managed to get a new Camp site rented for next year, so we have new festival dates for us all. So mark your calendars!

Holma will be hosting the Nordic Permaculture Festival, August 5-8th in 2021.

More time to plan – better Festival to come!

Everyone who bought tickets have been contacted and offered to keep their tickets for next year, or to get a refund. If you haven’t heard from us, please get in touch.

Swedish:

På grund av Covid-19 kan vi inte genomföra årets permakulturfestival på Holma. Men…

Vi har redan skaffat ny mark för campingmöjligheter till nästa år. Vi har därför nya festivaldaum för alla. Notera i era kalendrar!

Holma kommer att arrangera Nordiska permakulturfestivalen 5-8 augusti 2021

Mer tid för planering – en bättre festival väntar!

Alla som har köpt biljetter är kontaktade med erbjudande om att behålla biljetterna till nästa år, eller att få återbetalning. Om du har köpt biljett, men inte hört från oss, hör av dig.