The Forest Garden – a place for connection & grounding

Esbjörn Wandt has been closely tied to Holma for decades, through different courses and when designing and planting the Holma Forest Garden. He is one of the prime motivators around Permaculture and Forest Gardening in the Nordic Region, and one of the reasons that Holma folkhögskola was made possible. During the Festival, he will talk about Human Ecology, and use Holma Forest Garden as place for human connection and groundning. Don’t miss it!

Get your tickets here!

Esbjörn Wandt har varit knuten till Holma i decennier. Genom olika kurser, men också genom att designa och anlägga Holma skogsträdgård. Han är en av de stora drivkrafterna runt permakultur och skogsträdgårdar i Norden, och han har en stor del i att Holma folkhögskola bildades. På festivalen kommer Esbjörn på samtala om Humanekologi, och han gör det naturligtvis i skogsträdgården – en plats för mänsklig koppling och förankring. Missa inte detta! Sprid ordet!