Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä
Suomen permakulttuuriyhdistys ry
Yhdistystunnus: 219.104

Osoite
Kuisemantie 150
36660 Laitikkala

festival [at] permakulttuuri [dot] fi

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Suomen permakulttuuriyhdistys ry:n festivaalitiimi. Lisätietoja saat yhdistykseltä osoitteesta festival [at] permakulttuuri [dot] fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus  
Festivaalien osallistujarekisteri sekä vapaaehtoisten, opettajien ja muiden tekijöiden rekisteri.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Kaikki rekisteriin lisätyt henkilötiedot ovat henkilön itsensä permakulttuuriyhdistykselle antamia.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö  
Rekistereihin tallennetaan ne tiedot, jotka henkilö on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Osallistuja- ja muihin rekistereihin kerätään seuraavat tiedot:

etu- ja sukunimi (pakollinen tieto)
sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
osoite (pakollinen tieto)
puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto)

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään verkkokaupan (Holvi Oy) toistaiseksi. Vapaaehtoisten rekisteri säilytetään yhdistyksen pilvipalvelussa toistaiseksi. Osallistujarekisteri säilytetään yhdistyksen pilvipalvelussa festivaaliprojektin loppuun saakka.
 
Säännönmukaiset tietolähteet  
Tietoja kerätään suoraan henkilöiltä itseltään. Henkilöillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Osallistujarekisterin tietojen kokoamisessa käytetään kolmannen osapuolen Holvi Oy:n palveluja. Kirjanpitopalvelut meille tuottaa Zadie Oy. Molemmat palveluntarjoajat ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta tietoja edelleen muille osapuolille.

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin eikä muille kolmansille osapuolille.

Henkilörekisteriä säilytetään Google Drive -palvelussa.

Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and Security Terms 2.0).


Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Osallistujarekisterin käyttöoikeus on Suomen permakulttuuriyhdistys ry:n festivaalitiimin jäsenillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Vapaaehtoisten listojen käyttöoikeus on festivaalitiimillä. Vapaaehtoisten sekä opettajien listat sis. nimet, s-postiosoitteet sekä mahdollisesti puhelinnumerot ovat kaikkien yhdistyksen jäsenien luettavissa. Rekisterien tiedot säilytetään tietoturvallisesti.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja. 

Automaattinen päätöksenteko 
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenvastaavalle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla festivaalitiimille.

**

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.