Tickets

Check out the different ticket options below.

Det er fortsatt mulig å melde seg på på deltaker.no – her er kategoriene:

Festivalen er bygget opp rundt tre hovedtema, fra permakulturblomsten
permaculture-flowerTemaene er:

Land- og naturbruk

Helse og velvære

Landforvaltning og samfunnsorganisering

Programmet finner du her

 

 

There are three main subjects to deepen your knowledge in on the festival – from the permaculture flower

These are:

Land & Nature Stewardship

Health & Wellbeing

Land tenure & community

Program for the festival you can find here