Program

The festival program is developing! Now we have a lot of workshops, lectures, music and child activities in the schedule, and more will probably be added in the coming days. Below you can see the preliminary program, or download as pdf.


Festivalprogrammet tar form! Nu är det många workshops, föreläsningar, musik och barnaktiviteter inplanerade, och säkert kommer det fyllas på en hel del de närmaste dagarna.

Festival Program (more points will be added)

Festival time schedule